PROFESOR CHITARĂ
Stănescu Maria Corina
Email: mariacorinas@yahoo.com
Telefon: 0753 793 407

Date Personale Aptitudini Personale
Data naşterii: 21 IUNIE 1981
Naţionalitatea: Română
Starea civilă:
Abilităţi de comunicare, muncă în echipă, gestionare a timpului de lucru, creativitate, simţ de observaţie, atenţie distributivă, putere de concentrare, obiectivitate, capacitate de sinteză.
- Fire sociabilă;
-Capacitate de învăţare rapidă;
-Adaptarea cu uşurinţă la lucrul în echipă, fapt dobândit prin participarea la proiecte sociale şi culturale;
-Capacitate de organizare in scris şi discurs oral ;

Experienţă Profesională Formare şi Pregatire
Profesor chitară (2022-2009) Şcoala Populară de Arte şi Meserii Vâlcea , Profesor chitară în învăţământul preuniversitar (2014-2012, 2003-2000) în cadrul Liceului de Arte - Dinu Lipatti - Piteşti
FILARMONICA DIN PITEŞTI ( 2010-2007) - artist liric
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PITEŞTI (2009-2007)
Profesor chitară în cadrul Asociaţiei Cultural-Artistice Glasul Muzicii
( 2014-2012)
Profesor chitară Grădiniţa Motanul Încălţat (2010)
MEMBRU AL CORULUI ORFEU-CURTEA DE ARGEŞ ( 2015-2011)

2002 - 2007 : FACULTATEA DE MUZICĂ - UNIVERSITATEA DE STAT DIN PITEŞTI

2000 - 2004 : DIPLOMĂ LICENTĂ - FACULTATEA DE TEOLOGIE - ASISTENŢĂ SOCIALĂ

1996 - 2000 : DIPLOMĂ DE BACALAUREAT - LICENŢIAT ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ. LICEUL DE ARTA DINU LIPATTI - PITEŞTI

Hobby-uri
PROFESOR CHITARĂ
Stănescu Maria Corina

Date Personale
Data naşterii: 21 IUNIE 1981
Naţionalitatea: Română
Starea civilă:
Aptitudini Personale
Abilităţi de comunicare, muncă în echipă, gestionare a timpului de lucru, creativitate, simţ de observaţie, atenţie distributivă, putere de concentrare, obiectivitate, capacitate de sinteză.
- Fire sociabilă;
-Capacitate de învăţare rapidă;
-Adaptarea cu uşurinţă la lucrul în echipă, fapt dobândit prin participarea la proiecte sociale şi culturale;
-Capacitate de organizare in scris şi discurs oral ;
- Capacitate de a lua decizii ;
- Capacitate de analiză şi sinteză ;
- Capacitate de asimiliare a noi informaţii şi abilităti ;
- Disponibilitate pentru implicare în activităti cultural-educative şi artistice ;
- Aceste aptitudini au fost dobândite şi imbunatatite în cadrul numeroaselor evenimente culturale, artistice şi sociale la care am participat ( intalniri, interviuri, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, lansări de carte, expoziţii, concursuri).
- Am făcut parte din Corul Facultăţii de Muzică.

Punctualitate şi capacitate de autoperfecţionare.
Comunicare în context public, competentă dobândită prin participarea la activitatea profesională, la manifestări ştiinţifice, concerte, relaţii cu publicul şi presa, competenţă didactică, spirit organizatoric, lucru în echipă, spirit de evaluare şi imbunătătire.

Utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point), Windows, Internet explorer.
Preocupare pentru artă, muzică şi comunicare, aptitudinile fiind exersate în cadrul evenimentelor la care am participat ( concertele Filarmonicii Piteşti, Concertele Corului Orfeu din Curtea de Argeş şi a Corului Ars Nova, expoziţiile galeriilor de artă ).
Tenis de câmp, ascult muzică ( clasică, de relaxare, muzica anilor 80), lectură, filme, călătorii, activităţi de voluntariat.

Identificarea aspectelor interdisciplinare în cadrul ariei curriculare specifice. Corelarea tipurilor de lecţii cu curba de efort a elevilor şi sarcinile de învăţare, stabilind strategia didactică optimă în vederea asigurării unei instruiri eficiente.
Utilizarea strategiilor didactice de tip activ, participativ, formativ, care transformă elevul într-un factor activ al propriei formări.
Construirea situaţiilor de învăţare care solicită participarea creativă a cât mai multor elevi.
Valorificarea, după caz, a rezultatelor elevilor în scopul diagnozei, prognozei sau selecţiei elevilor.
Stabilirea strategiilor didactice adecvate, în scopul remedierii a deficienţelor procesului educaţional, în funcţie de rezultatele înregistrate la evaluare.
Flexibilitate, adaptabilitate şi creativitate în construirea lecţiilor astfel încât să fie valorificate toate stilurile de învăţare, existente într-un colectiv de elevi Capacitatea cadrului didactic de a culege şi structura informaţiile despre dezvoltarea şi evoluţia elevilor.
Capacitatea de analiză a opiniilor familiei şi de selectare a unora dintre ele pentru o strategie educativă adecvată elevului. Capacitatea de a implica familia într-un demers formativ-educativ coerent care să sprijine dezvoltarea elevului.
Creativitate în selectarea situatiilor de lucru astfel încât acestea să capete un caracter antrenant, în conditiile respectarii obiectivelor curriculare.
Experienta Profesionala
Profesor chitară (2022-2009) Şcoala Populară de Arte şi Meserii Vâlcea , Profesor chitară în învăţământul preuniversitar (2014-2012, 2003-2000) în cadrul Liceului de Arte - Dinu Lipatti - Piteşti
FILARMONICA DIN PITEŞTI ( 2010-2007) - artist liric
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PITEŞTI (2009-2007)
Profesor chitară în cadrul Asociaţiei Cultural-Artistice Glasul Muzicii
( 2014-2012)
Profesor chitară Grădiniţa Motanul Încălţat (2010)
MEMBRU AL CORULUI ORFEU-CURTEA DE ARGEŞ ( 2015-2011)
MEMBRU AL CORULUI NOVIS ( 2010-2008)
DIRIJOR AL CORULUI BISERICII SF. IOAN BOTEZĂTORUL - PITEŞTI
( 2015-2000)

Absolvent al Facultăţii de Muzică. Perfecţionare periodică prin documentare şi schimb de experienţă. Pe lângă exigenţele profesionale, postul impune un comportament civilizat, relaţii amiabile şi corecte cu tot personalul de specialitate, precum şi al celorlalte instituţii cu care vine în contact.

Ca membru al Filarmonicii din Piteşti am participat la concertele susţinute de aceasta săptămânal, la concertele susţinute de Tudor Gheorghe în Corul Filarmonicii, concerte educative în şcolile şi liceele din judeţul Argeş.
Ca membru al Corului Novis şi Orfeu am participat la Festivalul Internaţional D.G.Kiriac-Piteşti ( 2010, 2013).
Ca membru al Corului Orfeu am participat la Festivalul Internaţional Coral Gh. Cucu, Festivalul de muzică corală Liviu Borlan- Baia Mare ( 2011, 2012), Grecia-Halkidiki ( 2013).
Ca membru al Corului Novis am participat la Festivalul Naţional de muzică coral-religioasă Buna Vestire ( 2013)
Formare si Pregatire
2002 - 2007 : FACULTATEA DE MUZICĂ - UNIVERSITATEA DE STAT DIN PITEŞTI

2000 - 2004 : DIPLOMĂ LICENTĂ - FACULTATEA DE TEOLOGIE - ASISTENŢĂ SOCIALĂ

1996 - 2000 : DIPLOMĂ DE BACALAUREAT - LICENŢIAT ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ. LICEUL DE ARTA DINU LIPATTI - PITEŞTI

Hobby-uri

SCOALA DE ARTE SI MESERII, RM. VALCEA  


User On-Line  -  Accesari: ,   Dupa ip:             Copyright © 2023