×
Acasa
Conducere
Elevi
Profesori
Parinti
Concursuri
Informatii Publice
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

Scoala Populara De Arte Si Meserii - Ramnicu Valcea  

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea,

Echiparea structurii educaţionale Şcoala, Judeţul Vâlcea


Pentru a vă oferi o excelentă experienţă de navigare, websiteul foloseste cookie. Utilizarea în continuare presupune ca avem acceptul Dumneavoastră. Şcoala De Arte Şi Meserii, Râmnicu Vâlcea, colectează, procesează şi transferă date cu caracter personal, în format letric şi în format electronic cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016. Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Informații Publice

27 Aprilie
Postat de: scoaladeartevl
Hits: 171

REGULAMENUL

FESTIVALULUI - CONCURS NAŢIONAL „PIANUL, A DOUA PASIUNE”
Ediţia a Vl-a On-line Râmnicu Vâlcea 29 iunie 2021

Citeste mai mult

BUGET

Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor intreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, încheierea, controlul şi aprobarea execuţiei bugetare.

Citeste mai mult

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Ca organ de conducere cu rol de decizie în domeniul administrativ al instituţiei de învăţământ, consiliul de administraţie are urmatoarele competenţe: a) participă, prin reprezentanţii săi, în comisia de concurs pentru desemnarea directorului şi directorilor adjuncţi ai instituţiei de învăţamânt;

Citeste mai mult

SITUAŢII FINANCIARE

Darea de seamă este documentul care cuprinde expunerea şi analiza activităţii unei unităţi, într-o anumită etapă. Darea de seamă este prezentată de conducere în faţa colectivului de salariaţi sau consiliul local, în şedinţă de analiză a muncii, şedinţă care are loc trimestrial. Se întocmeste pe baza rapoartelor de activitate.

Citeste mai mult


User On-Line

  Accesari: 123308

  Dupa ip: 44617

  Ultima acesare :  

2021-10-21 04:40:16

DISCIPLINE

INTERES PUBLIC


                                             
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României                                                     
                                                    
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.                                                                                                                                                      


08 Octombrie
Postat de:
Hits: 141

Contract curent

CONTRACT nr. /
Părţile au convenit încheierea prezentului contract:
Art.l. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Consiliul Judeţean Vâlcea prin Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada G-ral. Magheru nr. 6, bl PI, mezanin telefon/fax 0250/736189, cod fiscal 5785990, reprezentat prin prof. Doina Gănescu în calitate de manager, pe de o parte, denumit în continuare SPAM, şi D-l./D-na.
Numele şi prenumele cursant / reprezentant cursant

Citeste mai mult

08 Octombrie
Postat de: scoaladeartevl
Hits: 99

COMUNICAT

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru respectarea măsurilor impuse pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, vă vom pune la dispoziţie pe site-ul şcolii (www.scoaladeartevl.ro) absolut toate informaţiile necesare, inclusiv modelul contractului de şcolarizare pe care vă rugăm să-l aduceţi completat.

Citeste mai mult

05 Octombrie
Postat de:
Hits: 55

REZULTATE SELECŢIE DOSARE

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE PROFESOR ȘI DE EXPERT ÎN CADRUL ŞCOLII POPULARE DE ARTE ŞI MESERII RM. VÂLCEA

Citeste mai mult

25 Septembrie
Postat de: scoaladeartevl
Hits: 46

REZULTATE EXAMEN

PROMOVARE DIN REFERENT, STUDII SSD, DEBUTANT, ÎN REFERENT, STUDII SSD, GR.PROF.II, LA COMPARTIMENTUL PERSONAL DE SPECIALITATE.

Citeste mai mult

17 Septembrie
Postat de:
Hits: 51

ANUNT

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările

Citeste mai mult

Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 11--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2012 Scoala Populară De Arte Şi Meserii