×
Acasa
Conducere
Elevi
Profesori
Parinti
Concursuri
Informatii Publice
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

Scoala Populara De Arte Si Meserii - Ramnicu Valcea  

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea,

Echiparea structurii educaţionale Şcoala, Judeţul Vâlcea


Pentru a vă oferi o excelentă experienţă de navigare, websiteul foloseste cookie. Utilizarea în continuare presupune ca avem acceptul Dumneavoastră. Şcoala De Arte Şi Meserii, Râmnicu Vâlcea, colectează, procesează şi transferă date cu caracter personal, în format letric şi în format electronic cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016. Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Notă informativă

Conform adresei nr.429 din data 29.10.2021, vă aducem la cunostinţă că 68% din personalul uniţătii noastre de învăţământ este vaccinat.

Informații Publice

12 Noiembrie
Postat de: scoaladeartevl
Hits: 74

Regulament

Festivalului Concurs "Datini și obiceiuri de iarna editia a II -a"

Citeste mai mult

BUGET

Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor intreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, încheierea, controlul şi aprobarea execuţiei bugetare.

Citeste mai mult

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Ca organ de conducere cu rol de decizie în domeniul administrativ al instituţiei de învăţământ, consiliul de administraţie are urmatoarele competenţe: a) participă, prin reprezentanţii săi, în comisia de concurs pentru desemnarea directorului şi directorilor adjuncţi ai instituţiei de învăţamânt;

Citeste mai mult

SITUAŢII FINANCIARE

Darea de seamă este documentul care cuprinde expunerea şi analiza activităţii unei unităţi, într-o anumită etapă. Darea de seamă este prezentată de conducere în faţa colectivului de salariaţi sau consiliul local, în şedinţă de analiză a muncii, şedinţă care are loc trimestrial. Se întocmeste pe baza rapoartelor de activitate.

Citeste mai mult


User On-Line

  Accesari: 128794

  Dupa ip: 46009

  Ultima acesare :  

2022-01-25 02:56:06

DISCIPLINE

INTERES PUBLIC


                                             
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României                                                     
                                                    
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.                                                                                                                                                      


25 Septembrie
Postat de: scoaladeartevl
Hits: 58

REZULTATE EXAMEN

PROMOVARE DIN REFERENT, STUDII SSD, DEBUTANT, ÎN REFERENT, STUDII SSD, GR.PROF.II, LA COMPARTIMENTUL PERSONAL DE SPECIALITATE.

Citeste mai mult

17 Septembrie
Postat de:
Hits: 60

ANUNT

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările

Citeste mai mult

11 Septembrie
Postat de: scoaladeartevl
Hits: 71

ANUNT ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE

In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile O.M.E.N. nr.5138/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului contractual,Şcoala Populara de Arte si Meserii Rm. Valcea organizeaza examen de promovare dupa cum urmeaza:
1.Promovare de pe postul de referent , studii SSD, gr.prof.debutant, pe postul de referent, studii SSD, grad.prof. II- Compartimentul Personal de Specialitate.

Citeste mai mult

26 August
Postat de: scoaladeartevl
Hits: 70

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE
SRAC as an IQNet Partner hereby states that the organization:
ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE SI MESERII
Str. Gen. Magheru, nr. 6, bl. PI, mezanin, Rămnicu Vâlcea, jud. Vâlcea for the following scope:
Cultural education (foreign languages, music, theater, dance, plastic arts and other arts) has implemented and maintains a Quality Management System which fulfils the requirements of the following standard:
ISO 9001 : 2015
Issued on: 2020 - 06 - 25 First issued on: 2020 -06-25

Citeste mai mult

26 August
Postat de: scoaladeartevl
Hits: 66

CERTIFICAT

SRAC certifică organizaţia/ certifies the organisation
ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII
Str. Gen. Magheru, nr. 6, bl. PI, mezanin, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea pentru următoarele activităţi/ for the following fields of activities

Citeste mai mult

Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 11--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2012 Scoala Populară De Arte Şi Meserii