×
Acasa
Conducere
Elevi
Profesori
Parinti
Concursuri
Informatii Publice
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

Școala Populară De Arte Și Meserii - Râmnicu Vâlcea  

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea,

Echiparea structurii educaţionale Şcoala, Judeţul Vâlcea


Pentru a vă oferi o excelentă experienţă de navigare, websiteul foloseste cookie. Utilizarea în continuare presupune ca avem acceptul Dumneavoastră. Şcoala De Arte Şi Meserii, Râmnicu Vâlcea, colectează, procesează şi transferă date cu caracter personal, în format letric şi în format electronic cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016. Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Informații Publice

28 Octombrie
Postat de: scoaladeartevl
Hits: 20

REGULAMENTUL

FESTIVALULUI - CONCURS NAȚIONAL „PIANUL, A DOUA PASIUNE” Ediția a V-a Râmnicu Vâlcea 06-07 decembrie 2019

Citeste mai mult

BUGET

Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor intreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, încheierea, controlul şi aprobarea execuţiei bugetare.

Citeste mai mult

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Ca organ de conducere cu rol de decizie în domeniul administrativ al instituţiei de învăţământ, consiliul de administraţie are urmatoarele competenţe: a) participă, prin reprezentanţii săi, în comisia de concurs pentru desemnarea directorului şi directorilor adjuncţi ai instituţiei de învăţamânt;

Citeste mai mult

SITUAŢII FINANCIARE

Darea de seamă este documentul care cuprinde expunerea şi analiza activităţii unei unităţi, într-o anumită etapă. Darea de seamă este prezentată de conducere în faţa colectivului de salariaţi sau consiliul local, în şedinţă de analiză a muncii, şedinţă care are loc trimestrial. Se întocmeste pe baza rapoartelor de activitate.

Citeste mai mult


User On-Line

  Accesari: 86102

  Dupa ip: 36461

  Ultima acesare :  

2019-11-14 02:16:34

DISCIPLINE


                                             
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României                                                     
                                                    
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.                                                                                                                                                      


24 Septembrie
Postat de: scoaladeartevl
Hits: 39

Rezultatele selecție dosare

Pentru ocuparea posturilor de profesor și expert în cadrul Școlii Populare De Arte Și Mererii Rm. Vâlcea.

Citeste mai mult

02 Septembrie
Postat de: scoaladeartevl
Hits: 21

Anunț examen profesori

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare prin HG 1027/2014,precum și prevederile Legii nr.1/2011 a educației naționale Școala Populară de Arte și Meserii Rm. Vâlcea organizează concurs de dosare pentru ocuparea urmatoarelor posturi de profesori, angajați în forma - plata cu ora - și cumul de funcții :

Citeste mai mult

23 Septembrie
Postat de: scoaladeartevl
Hits: 27

Școala Populară de Arte și Meserii Rm. Vâlcea

Anunț privind punctajul și rezultatul obținut la Proba Scrisă de către candidatul participant la concursul pentru ocuparea postului vacant de referent, studii SSD, debutant, compartimentul personal de specialitate din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Rm. Vâlcea, din data de 23.09.2019.

Citeste mai mult

18 Septembrie
Postat de: scoaladeartevl
Hits: 33

TAXE ȘCOLARE

Aferente anului școlar 2019-2020.

Citeste mai mult

30 August
Postat de: scoaladeartevl
Hits: 39

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de referent, studii SSD, debutant, compartimentul personal de specialitate

Citeste mai mult

Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 6--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2012 Scoala Populară De Arte Şi Meserii